Projektion af vektor på vektor

A, A1, B, og C er vektore.
A, A1, B, og C er vektore.
  • LaTex: \vec{A} = Er den vektor vi vil projektere på LaTex: \vec{B}
  • LaTex: \vec{A_1} = Resultatet af projektionen.
  • LaTex: \vec{B} = Den vektor LaTex: \vec{A} skal projekteres på.
  • LaTex: \vec{C} = en vektor der går vinkelret på LaTex: \vec{A} og LaTex: \vec{A_1}.
(Husk: Vektorer A og A1 er paralelle).


LaTex: \fbox{\vec{A_1} = \frac{\vec{A}\cdot\vec{B}}{|\vec{B}|^2}\cdot\vec{B}}