Råd til Spørgskema

Billede:Icon_samfundsfag.png
Samfundsfag

Dette er en artikel der er relateret til faget samfundsfag.

Gode råd ved udarbejtelse af spørgskema.

  • Er spørgskemaet repræsentaivt? (Meningsmålinger)
  • Formulere spørgsmålene forståeligt/præcisst/definret?
  • Folk vil gerne gøre godt indtryk på intervieweren (interviewer effekt).
  • folk opfatter spørgsmålene forskelligt
  • Fornuftige svar muligheder (åbent/lukket svarmuligheder)
  • Folks hukommelse er ikke evig god.
  • Indled med at klargør mål med spørgeskema.
  • Undgå for mange spørgsmål.
  • Anonymitet?
  • Hvor mange svare ikke?


Åben svarmulighed
Et par linier som folk kan skrive på, mere præcist, svært at standardisere.
Lukket svarmulighed
Afkrydsnignsfelter, kan være svære at svare på og kan mangle muligheder, men er ikke så præcise, tilgengæld er der lettere at bearbejde.


Adfærdsspørgsmål
Hvad gør du, hvordan er din adfærd. (f.eks. hvor mange sparepære har du)
Holdningsspørgsmål
Hvad mener du, hvad er din holdning. (f.eks. hvad mener du om sparepære)


Kontrol spørgsmål
At spørge på mere end en måde om et emne, for at sikre sig at svaret er korrekt.