Reaktionshastighed (Kemi)

Billede:Kemiwiki.png
Kemi

Dette er en artikel der er relateret til faget kemi.

Handler om hvor hurtigt en reaktion forløber.

Definition
Koncentrations ændring pr. tids enhed. Molær/s
Reaktions hastigheden afhænger af
 • Reaktant koncentration (Tryk ved gas reaktion)
 • Ved heterogen reaktion, overflade areal.
 • Temperatur.
 • katalysator/inhibitor (enzymer).


Reaktionershastighed
LaTex: v =k\cdot [Produkt]\cdot [Reaktant]\cdots
 • k = temperatur og reaktions afhængig konstant.
 • v = reaktionshastighed ved en givet koncentration.

Reaktions mekanisme

Graf for reaktionsforløbet
Graf for reaktionsforløbet
 • A = Reaktant
 • B = Reaktant
 • C = Produkt
 • D = Produkt
 • E = Produkt
Brutto reaktion
LaTex: A + 2B \rightarrow C + D + E
Elementar reaktioner
 1. LaTex: A +B \rightarrow C + x (bimolekylær)
 2. LaTex: x \rightarrow D + y (unimolekylær)
 3. LaTex: B + y \rightarrow E (bimolekylær)
Hvor x og y er mellem produkter, altså midlertidige produkter som reagerer hurtigt med noget andet igen.

Den langsomste reaktions hastighed afgøre den samlede reaktions hastighed.

Eksempel

En grafisk afbildning af koncentrationerne i dette forsøg over tid, vil være eksponentiel.

LaTex: 5Br^{-}+BrO_3^{-}+ 6H^{+} \rightarrow3br_2+3H_2O

Start
 • LaTex: BrO_3^{-} = 1\cdot10^{-3} M
 • Br g H e i overskud, så BrO3 er begrænsende faktor.
 • LaTex: Br_2 = 0 M
Slut
 • LaTex: BrO_3^{-} = 0 M
 • Br g H e i overskud, så BrO3 er begrænsende faktor.
 • LaTex: Br_2 = 3\cdot 10^{-3}M
Koncentration ændrings hastigheden
LaTex: v = \frac{\Delta [Br_2]}{\Delta t}
(Ps. da en eventuel graf vil være eksponentiel, vil v afhænge af hvor på grafen man aflæser delta t og delta koncentration).

Reaktionsforløbs eksempel (HCl)

Bruttoreaktion
LaTex: H_2 + Cl_2 \rightarrow^{Lys} 2HCl
Reaktionsmekanisme
 1. LaTex: Cl_2 \rightarrow 2\cdot Cl (Unimolekylær)
 2. LaTex: \cdot Cl + H_2 \rightarrow HCl + \cdot H (Bimolekylær)
 3. LaTex: Cl_2 +\cdot H \rightarrow HCl \cdot Cl (Bimolekylær)


 • ea er aktiveringsenergien.
Note
Man skal lave et energi diagram for hver reaktions mekanisme, den der kræver mest aktiverings energi, bestemmer aktiverings energien for hele reaktionen.