Redegørelse

Billede:Dansk.png
Dansk

Dette er en artikel der er

relateret til faget dansk

En redegørelse er
 • Objektiv
 • Spørgsmål til teksten
 • Subjektiv udvælgelse til gengivelse
 • Forklarende og fokuserende gengivelse
 • Ikke referat
 • Gør rede for hvad det bliver sagt om emnet
 • Vis tekstens hoved punkter og argumentation
 • Skal ikke følge tekstens komposition
 • Oftest kortere end teksten
 • At gengive teksten overordnede hovedemne
 • Hvis forfatter har langt navn må man godt lave en forkortelse!