Reformation, enevælde og barok

Billede:Copy icon.png

Aflevering

Denne side er en aflevering og delene må

kun afleveres af deres respektive ejere.

Noter til temaet "magt og autoriteter", se side 25-40 i "Fra runer til graffiti".

Indholdsfortegnelse

Det danske samfund anno 1500

 • 90% af den danske jorden ejes af Kongen, kirken og et par hundrede adelige.
 • Mange festebønner
Samfundet var opbygget efter følgende hierarki
 1. Gud
 2. Paven
 3. Kongen
 4. Adelige
 5. Håndværker og handlende
 6. Bønner
 7. Festebønner
 8. Trælle

De eneste der betalte skat var bønnerne, adelige og kirken betalte ikke skat. Men til gengæld skulle de adelige kunne give støtte i form af soldater til kongen. Bønnerne skulle give ca. 10% af deres høst til kirken og derudover skulle de betale skat til kongen.

Reformationen

Reformationen var folket (Martin Luther) der afskaffede:

 • Autoriter
 • Pave
 • Helgenen dyrkelse
 • Faste
 • Skatter til kirken

Til gengæld gjorde de kongen til kirken overhoved.

Man kan tale om et oprør fordi det gik imod kirken og deres autoriteter, og der var ikke tale om at organisere civiliseret afskaffelse af den katolske kirke, da der var mange der også kæmpede imod denne reformation specielt kirken.

Dette betød at kirken ikke havde nogen form for magt over befolkningen. Men til gengæld bibeholdte Kongen, adelige og godsejere deres magt i denne tid, der var altså tale om enevælde.

Opbyggelig litteratur

I 1500-tallet skete der en stor og betydelig ændring indenfor litteratur, man fik pludselig muligheden for at skrive og trykke tekst hurtigere dette betød at det nu ikke kun var de lærte der havde mulighed for at indhente information. Det var også på dette tidspunkt at teksten blev oversat til dansk så alle havde mulighed for at være med. Formålet var med dette at alle havde mulighed for at være med og ting blev oversat til dansk. Sange og biblen blev oversat og derved forstod alle nu hvad blev sagt i kirken.

Enevælde

Enevælde er når kongen bestemmer alt. Enevælden tager udgangspunkt i kongeloven som danner et lovgrundlag for enevælden. I konge loven står der bla:

 • At kongen skal være kristen
 • At kongen skal opretholde et kristent Danmark
 • At kongen skal betragtes som det højeste på jorden
 • At Kongen er den eneste som har våben- og væbningsmagt
 • At kongen ikke kan bindes af aftaler
 • At kongen kan ændrer på alle love, på nær konge loven

Barok og enevælde

Barokken er følgende:

 • Overdrivelse af embede og person
 • Kunstnere og forfatter brugte store ord omkring personer for enten at opnå penge eller mere magt.

Sammenhængen mellem enevælde og barok er at man brugte barokken til at skrive gode og forgyldende tekster omkring kongen for derved at opnå enten hjælp fra kongen i form af penge så man havde mulighed for at arbejde med kunst. Derved brugte mange forfatter på dette tidspunkt meget tid på at snakke pænt om kongen og de adelige fordi, de havde pengene til at gøre dem kendt og derved også rige.

Døden og driften

På dette tidspunkt var landet plaget af død, utugt og børn havde en stor dødelighed. Kirken begyndte nu at ændrer på dette ved at skrive salmer, prædiker og andre tekster, om hvordan man burde opfører sig. Så folk blev mere fromme og ikke bollede til højre og venstre. Denne mulighed blev kirken lige pludselig åbnet fordi kirken lærte at snakke dansk. Derved fik den danske befolkningen nu mulighed for at få et indblik i hvordan man opdrager sit barn og hvordan man ellers opfører sig socialt, derudover lærte flok at modstå fristelse.