ST Forord


Vi er valgt at dedikere vores projekt til den sibiriske tiger. Den gennemsnitlige sibiriske han tiger omkring 225 kg, hunnen vejer ca. 160. I dag lever de primært i den østlige del af Rusland, omkring nord Kina og Nord Korea. Den sibiriske tiger er et meget truet dyr, derfor har vi valgt at dedikere vores projekt for at bringe emnet i fokus, i 2005 anslog man at der fandtes omkring 431-529 sibiriske tiger på verdensplan. Den sibiriske tiger er med i SSP (Species Survival Plan), der går ud på at sikre truede arters overlevelse. Der findes omkring 160 sibiriske tigere i SSP, hvilket er den sibiriske tiger til den bedst repræsenterede tiger i SSP. De 160 sibiriske tigere i SSP er spredt over forskellige zoologiske haver i nord Amerika og Europa, som forsøger at sikre artens overlevelse.

Kilde
http://en.wikipedia.org/wiki/Siberian Tiger