Saltes egenskaber

Billede:Kemiwiki.png
Kemi

Dette er en artikel der er relateret til faget kemi.

Salte tiltrækker vand

  • Når f.eks. FeSO4 + 5H2O
  • Denne sammensætning kalder man Jern(II)Sulfid penta hydrat.

Saltes egenskaber

  • Højt smeltepunkt og kogepunkt.
  • Når det er fast er ionerne låst fast.
  • Når det er flydende flyder ionerne frit.
  • NaCl’s smeltepunkt 801 og dens kogepunkt er 1413.6.
  • Salte er generelt letopløselig i vand.
  • Pga. at vand er polært binder det sig let til ionerne og får dem til at flyde ud i vandet.

Opløsnings reaktion

  • NaCl(s) --> Na(aq) + Cl-(aq)