Samfundsøkonomiskemål

Billede:Icon_samfundsfag.png
Samfundsfag

Dette er en artikel der er relateret til faget samfundsfag.

Samfundsøkonomiskemål = nationaløkonomiskemål
Dette er et term der dækker over følgende:
  • Rimelig social fordeling.
  • Fuld beskætigelse
  • Hensyn til miljøet
  • Balance på betalinges balancen
  • Økonomisk vækst (BNP vækst)
  • Stabile priser (lav inflation)
  • Balance på statens budget