Skriftlig opgave til 4. klasse

Begge opgaver skal besvares.

Opgave 1
Skriv en artikel til en fjerde klasse. Du skal vælge et af følgende emner.
  1. Kemisk reaktionshastighed
  2. Opdrift
Skriv maks. halvanden side. Evt. billeder tæller ikke med i de halvanden side.
Opgave 2
Du skal kort gøre rede for de valg, du har truffet i forbindelse med fx layout, sprogbrug, opbygning og billedvalg.
Bedømmelse
I din besvarelse vil du blive bedømt på din evne til at formidle emnet til målgruppen med hensyn til form og indhold. Du vil også blive bedømt på din evne til at reflektere over dine valg af fx layout og sprogbrug.