Spændingsrækken

Spændings rækken har betydning for hvor let forskellige metaller reagere med hinanden.

K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Pb (H2) Cu Ag Pt Au
e afgives let          e afgives kan vanskeligt
Reaktionsvillige         Ædel metaller

Jern kan ikke stjæle elektroner fra Cu fordi Cu er mindre reaktions villig end Jern. Derfor vil LaTex: Fe^{2+}_{(aq)}+Cu_{(s)} ikke overfører elektroner til Jern så det kan blive fast. Cu kan derimod godt stjæle elektroner fra Jern LaTex: Fe_{(s)}+Cu^{2+}_{(aq)}\rightarrow Fe^{2+}_{(aq)}+Cu_{(s)}.

Flot tabel

Metaller Metalioner Reaktivitet
K K+ Reagerer med vand
Na Na+
Li Li+
Ba Ba2+
Sr Sr2+
Ca Ca2+
Mg Mg2+ Reagerer med syrer
Al Al3+
Mn Mn2+
Zn Zn2+
Cr Cr2+
Fe Fe2+
Cd Cd2+
Co Co2+
Ni Ni2+
Sn Sn2+
Pb Pb2+
H2 H+ Ikke et metal (kun med til sammenligning)
Sb Sb2+ Ædle metaller (reagerer helst ikke)
Bi Bi2+
Cu Cu2+
Hg Hg2+
Ag Ag+
Au Au3+
Pt Pt+

Undergrupperinger

K Ba Ca Na
 • Reagere med vand under brint udvikling


K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Pb
 • Metallerne reagere med fortynet syre under brint udvikling.


Cu Ag Pt Au
 • Opløses ikke i fortynet syre, men for at oxidere ædel metallerne skal der bruges meget stærke midler.

Se evt.