Spørgeskema om vejret

Forstør

Spørgesskema om vejret og etiske synspunkter, med henblik på fremtidig forskning indenfor vejrkontrollering. Vi tror at det om nogle år, vil blive muligt at kontrollere om end ikke hele, men blot dele af vores vejr system. Dette ville muligvis kunne bruges til at forhindre natur katastrofer. Men skal vi bestemme os for om vi vil forske i dette emne, og om det er moralsk forsvarligt at gribe ind i naturen. Dilemmaet ligger i at man ved brug af vejr kontrolerings systemer, risikere at pille ved dele af økosysmet uden at kende konsekvenserne. Svar venlist ved at sætte kryds over valgte svar mulighed.


Hvad køn er du? Kvinde x Mand
Hvor gammel er du? 15-30 30-50 50+
Hvordan stemmer du? Liberalistisk Socialliberalistisk Socialitisk
Hvilken uddannelse har du? Er studerende Ingen eller kort Mellemlang- eller languddannelse
Hvordan er vejret hos dig nu? Sol Gråt Sne/regn
Hvor mange timer er du ude om dagen? 0-2 2-5 Mere
Hvad synes du om det danske vejr, generalt? For koldt For varmt Ok
Er det moralsk forsvarligt at forske i vejr kontrollerings systemer? Ja Måske Nej
Er det moralsk forsvarligt at kontrollere vejret? Ja Måske Nej
Er det moralsk forsvarligt forske i vejr kontrol til krigsførsel? Ja Måske Nej
Er det moralsk forsvarligt at stoppe naturkatastrofer? Ja Måske Nej


Resultater

Hvad køn er du?
Kvinde
Mand
Hvor gammel er du?
15-30 år
Hvordan stemmer du?
Libera- litisk
Socialli- beralitisk
Socia- listik
Hvilken uddanelse har du?
Stude- rende
Hvordan er vejret hos dig lige nu?
Gråt
Sol
Hvad synes du om vejret generalt i Danmark?
Ok
Koldt
Er det moralsk forsvarligt at forske i vejr kontrollerings systemer?
Ja
Måske
Nej
Er det moralsk forsvarligt at kontrollere vejret?
Ja
Nej
Er det moralsk forsvarligt forske i vejr kontrol til krigsførsel?
Ja
Måske
Nej
Er det moralsk forsvarligt at stoppe naturkatastrofer?
Ja
Måske
Nej

Fremlæggelse

Indledning
Vi har valgt at skrive en lang indledning for at sætte folk ind i vores problemstilling. Da vi ikke kan gå ud fra at alle har fantasien til at forestille sig vejrkontrolleringsystemer. Det skal lige siges at spørgsmålet rent faktisk er relevant, og at man forske i vejrkontrollering.
Aonymitet
Vi mener ikke det har den store betydning for vores spørgeskema om man svare anonymt, derfor har vi gjort det store ud af at sikre os anonymitet, selvom spørgeskemaet er anonymt.
Lukkede/åbne spørgsmål
Vi har valgt at benytte os hundrede procent af lukkede spørgsmål, da vi gerne vil have en konrekt holdning, istedet for at folk bare tale uden om.
Holdningsprøgsmål
Vi har brugt holdningsprøgmål, fordi vi er interesserede i at kende folks holdning til emnet. Vi har ikke brugt adfærdsprøgsmål, da vi går ud fra at det er de færreste der forsker i vejr kontrollering.
Formuleringen
Vi ved godt at vores formulering ikke er helt i top, faktisk var der flere at respondenterne der ikke forstod hvad "moralsk forsvarligt" betyder. Man kunne evt. have brugt formuleringen "OK", men det ville sende et forkert signal til de mere intelligente respondenter.
Mængden af spørgsmål
Vi mener at vi har nok spørgsmål, folk drukner ikke i dem. Det at folk kan overskue spørgsmålene betyder at de ved hvor kort det er. Vi håber at det betyder at folk vil læse indledningen bedre så de har en baggrund at have disse holdninger på.
Respondent gruppen
Respondenterne var vores klassekammerater, da vi ikke havde tid og/eller brug for at få flere svar. Respondenterne er ikke repræsentative for befolkningen. En anden gang kunne man evt. gå ned på gågaden eller spørge familie og venner.
Mødet med repondeterne
Vi gik bare ud og spurte om de ville svare på et spørgeskema. Da vi selv havde svaret på deres spørgeskemaer, var de alle vilige til at svare på spørgeskemaet.
Seriøsitet blandt respondenterne
Vores respondenter svarede alle med en god seriøsitet, og der var kun en der nægtede at svare på et af spørgsmålene.
Personlige spørgsmål
Vi mener ikke at vores spørgsmål er personlige, så vi havde ikke problemer her.
Hovedspørgsmål
Der er en del der mener at det er forsvaligt at forske og bruge vejrkontrollerings systemer, og dette var ikke hvad vi regnede med. Der var også en del der sagde at det danske vejr var ok, og vi regnede med at der var klart størstedelen der sagde at det var for koldt.

Se evt.