Stabil sol egenskaber


Indholdsfortegnelse

Hydrostatisk

Masse distribution


Energi produktion

LaTex: \begin{eqnarray} dL_r &=& L_{r+dr} - L_r\\ &=&\epsilon \cdot d\cdot M_r \end{eqnarray}

  • LaTex: \epsilon, energi produktions faktor for en stjerne af en given størrelse.

Temperatur gradient

LaTex: \frac{dT}{dr} = \frac{-3}{4\cdot a\cdot c} \cdot \frac{\kappa\cdot \rho}{T^3} \cdot \frac{L_r}{4\cdot \pi\cdot r^2}

  • LaTex: \kappa = masse absorbtions koefficient.


Se evt.