Staten og kirken

Billede:Copy icon.png

Aflevering

Denne side er en aflevering og delene må

kun afleveres af deres respektive ejere.

Medlemmer af folkekirken, i procent.
Forstør
Medlemmer af folkekirken, i procent.

Kirkeskatten

Kirke skatten betales af alle som er medlem af folkekirken, det er den moderne udgave af tiende, som var en skat man betalte i gamle dage (kort sagt 1/10). Kirke skatte opkræves af skatte væsnet og folkekirken betaler ikke penge for arbejdet. Kirke skatten er en procent sats af din årlige indkomst.

Kirkeministeriet

Kirkeministeriet administere statens bevillinger til folkekirken, derudover er den bla. med til at ansætte personale for folkekirken. Kort sagt administere kirkeministeriet.

Følgende områder arbejder kirkeministeriet med
  • Budget for kirken
  • Personale for kirken(løn, ansættelse)
  • Personregristering
  • Begravelsessystemet + andre former for begravelser uden for kirken.

Adskillelse af kirke og stat