Stof Koncentration

Billede:Kemiwiki.png
Kemi

Dette er en artikel der er relateret til faget kemi.

Koncentration af stoffer i en blanding måles i M (Molær), eller Mol/L.

  • LaTex: V_{blanding} = L = Volumen af blandingen (Liter).
  • LaTex: n_{stof} = Mol = Antal mol af stoffet man måler koncentration af, i blandingen.
  • LaTex: c_{blanding} = Mol\ae r = stofkoncentration.


LaTex: c_{blanding} = \frac{n_{stof}}{v_{blanding}}=\frac{Mol}{L}
Formelle koncentration
Hvor meget der er i blandingen. F.eks. 1 Molær NaCl, her tager man ikke hensyn til at NaCl bliver opløst i ioner altså Na op Cl, så NaCl eksistere ikke i praksis.
Aktuel koncentration
Hvor meget der er i blandingen, her tager man hensyn til at NaCl bliver spaltet i ioner, sådan blive 1 Molær NaCl til 1 M Na og 1 M Cl.


Fortynding

  • LaTex: c_{1} = Koncentrations fo/r fortynding
  • LaTex: c_{2} = Koncentrations efter fortynding
  • LaTex: V_{1} = Volumen fo/r fortynding.
  • LaTex: V_{2} = Volumen efter fortynding.


  • LaTex: c_{2} = \frac{V_1}{V_2}\times c_1 = \frac{Mol}{L}