Stoffers struktur opgave


Indholdsfortegnelse

Opg. 1 og 2

Billede:Opg_stof_struktur.png

HCN
Polær, opløselig i vand.
CO2
Upolær, ikke opløselig i vand.
HCHO
Polær, opløselig i vand.
CH4
Upolær, ikke opløselig i vand.
NH3
Lidt polær, opløselig i vand (hydrogen bindinger).
H2O
Polær.

Opg. 3

London-binding
Elektronerne i molekylerne bevæger sig hele tiden, hvilket resultere i at der engang imellem skabes en elektronegativitet, hvilket resultere i at fx to hydrogen molekyler kan binde sig sammen, dette sker dog kun i en begrænset periode af gangen. Jo flere elektroner der er omkring et molekyle, jo stærkere kan den binde sig til et andet molekyle. Derudover afhænger det også af molekylernes overflade, da en større overflade giver mere elektronegativitet og derved også flere og stærkere bindinger.
Dipol-Dipolbindinger
Molekyler der er polær, har mulighed for at binde sig til et andet molekyle der er polær. Dens elektronegative ende binder sig til en anden endes positive pol. Dette kan sammenlignes med magneter. Dette kunne fx finde sted imellem vandmolekyler.
Hydrogenbindinger
Denne form for elektron bindinger finder kun sted hvis man har et molekyle hvor der er en OH-, FH- eller NH-binding/gruppe. Dette skyldes at H'et i denne gruppe kan gå ind og binde sig til et ledigt elektronpar på O,N eller F atom. Se side 114 i Kemi 2000 niveau B, for mere information.

Opg. 4

Nonan
151 °C (424 K)
Octan
125.52 °C (398.7 K)
2,2,4-Trimethylpentan
99.3 °C (372.4 K)
Butan
−0.5 °C (272.7 K)

Opg. 5

Hydrogencyanid
 • 27.03 g/mol.
 • 26°C (299.15 K).
 • 14 elektroner.
Formaldehyd
 • 30.03 g/mol.
 • -19.3 °C (253.9 K).
 • 16 elektroner.
Ammoniak
 • 17.0304 g/mol.
 • -33.34 °C (239.81 K).
 • 10 elektroner.
Kuldioxid
 • 44.0095(14) g/mol.
 • −78 °C (195 K).
 • 22 elektroner.
Methan
 • 16.0425 g/mol.
 • −161.6 °C (111.55 K).
 • 10 elektroner.

Opg. 70

Vi kan konkludere at der er samme antal grader mellem bindingerne.

Opg. 72

 1. Ja, da de to stoffer er upolær
 2. Den ene er polær(CCl4), mens heptan er upolær.
 3. De to stoffer er polær, derved kan det opløses.
 4. Da de to stoffer er upolær er det muligt for dem at opløses i hinanden.

Opg. 73

Ja dette er muligt, dette kan man ved at først tage en tungt upolær væske, så vand og en let polær.