Syntetisk vs analytisksprog

Billede:Dansk.png
Dansk

Dette er en artikel der er

relateret til faget dansk

Syntetisk sprog
 • Skriftsprog
 • Svært at læse
 • Lange sætninger
 • Højt LIX-tal
 • Få punktummer
 • Navneord som er dannet af udsagnsord
 • Forvægt (udsagnsled placeret sent)
 • Advokatsprog
 • Hypotaktisk stil
Analytisk Sprog
 • Minder om talesprog
 • Korte sætninger
 • Let at forstå
 • Lavt LIX-tal
 • Mange punktummer
 • Bagvægt (udsagnsled placeret tidligt)
 • Folkesprog
 • Parataktisk stil
Hypotaktisk stil

Mange underordnede ledsætninger Brug af komma og bisætninger i stedet for punktummer

Parataktisk stil

Sideordnede hovedsætninger Mange punktummer