Teknologihistoriske tilgangsvinkler

Reference: DTV-hjemmeside

Teknologihistorien og den teknologihistoriske udvikling kan angribes på flere fprskellige måder – o det er den også blevet!

I denne opgave bliver I præsenteret for forskellige teknologihistoriske tilgangsvinkler

På DTV’s hjemmeside http://www.dtv.dk/tekhist/introduktion.aspx bliver i præsenteret for 6 forskellige tilgangsvinkler. Dem skal I undersøge og bruge nedenstående spørgsmål som hjælp. – og på mandag holde et lille oplæg om en af tilgangsvinklerne (vi trækker lod)

Indholdsfortegnelse

Internalisme

Hvad er i fokus når man undersøger en historisk teknologi internalistisk?
Konkrete genstande og deres historie.
Hvorfor kan det være interessant?
Tilbageblik på historiens fejlende teknologi.
Hvad kommer man til at mangle hvis man kun bruger en internalistisk synsvinkel?
Sociale og miljø – vurderinger.

Eksternalisme

Hvad er i fokus når man undersøger en historisk teknologi eksternalistisk?
Samfundet
Hvorfor kan det være interessant?
Samfundet påvirker teknologi, teknologi påvirker samfund.
Hvad kommer man til at mangle hvis man kun bruger en eksternalistisk synsvinkel?
Gør-det-selv viden.

Kontekstualisme

Hvad er i fokus når man undersøger en historisk teknologi kontekstualistisk?
Samfundet og teknologi.
Hvorfor kan det være interessant?
Fordi begge ting påvirker hinanden.
Får man det væsentlige med hvis man kun bruger en kontekstualistisk synsvinkel?
Ja, næsten. (bredere men mindre viden)

SCOT: Den sociale konstruktion af teknologien

Hvad er i fokus når man undersøger en historisk teknologi efter SCOT-modellen?
Forbrugernes ændring i gennem historien.
Hvorfor kunne det være interessant at inddrage?
Fordi forbrugerne påvirker efterspørgsel (samfundsfag).

Store teknologiske systemer

Hvad undersøges når man arbejder med Store teknologiske systemer?
Teknologier som vi bruger i vores hverdag uden at lægge mærke til dem.
Hvorfor er denne tilgangsvinkel interessant?
El-nettet og hvordan den har påvirket vores samfund.