Termodynamik


10 L vand tager dobblet så lang tid at varme som 5 L vand, dvs. at processen er proportionel.


 • J = Joule
 • K = kelvin


 • Q = varme mængde i J
 • m = masse i kg.
 • t = tid i sekundter.
 • Δt = temperatur ændring i kelvin(K).


 • P = effekt
 • s = sekundter
 • W = Watt
 • c = varme proportionalitetsfaktor. = J/(kg/K)

Formler

c
afhænger af materialet værdien slås op i databogen! enheden for c J/(Kg/K), dvs. det angiver den energi, der skal til for at opvarme et kg af et materiale i grad.


 • Q = c*m*Δt = J/(kg*K)

Husk at Q = J = energi = Arbejde; så kig i andre noter der har noget med det at gøre.


 • 1W = 1J/s
 • P = Q/t

varme kapacitet

 • C = Varme kapacitet maks mængde energi per K = J/K
 • C = m*c

Se evt.