Topstyret

Billede:Icon_samfundsfag.png
Samfundsfag

Dette er en artikel der er relateret til faget samfundsfag.

Betyder at en organisation er styret fra toppen af, dvs. ledelsen styrer organisationen og ikke medlemmerne. Kort sagt du får ikke indflydelse ved at melde dig ind i en topstyret organisation, du støtter bare op om ledelsen.

Se evt.