Uligheder

Uligheder er det samme som ligninger bare at der er tale om >,<,≠,≥ og ≤ i stedet for = Du kan regne med uligheder på samme måde som du regner med ligninger

Definition af operatorer
 • Lig med =
 • Større end >
 • Mindre end <
 • Mindre end/lig med <= matematisk ≤
 • Større end/lig med >= matematisk ≥
 • Forskellig fra != matematisk ≠
 • Plus/minus angiver at der er tale om 2 funktioner +/- matematisk ±
Nulreglen
 • x*y=0 er enten x eller y nødt til at være 0…
 • (x+1)*(x-2)=0
 • x+1=0 (x=-1)
 • x-2=0 (x=2)
 • (x+1)*(x-2)=0=x^2-2x+x-2=x^2-x-2
 • Der er en 2. gradsligning.
Husk at
x*b+x*c er lig med x*(b+c)