Usikkerhedberegning

Usikkerheds interval

Beregner et procent interval som angiver hvor upræcis målingen kan være

  • H = højeste måling
  • L = laveste måling.
  • D = Delta måling = H - L
  • Interval: [D/L*100;D/H*100]


Usikkerhed

Beregner hvor meget man har målt forbi, i procent.

  • M = måling
  • F = Facit på måling (evt. tabel tal)
  • Usikkerhed: (F-M)/F*100