Vandløbsdyr

Billede:Icon_biologi.png
Biologi

Dette er en artikel der er relateret til faget biologi.

Denne artikel er relateret til teorien bag vandløbs undersøgelseren, se evt: Forurening i vandløb.

Forurenings indikatorer

Indikere at der er forurenet, de lever nemlig kun steder hvor der er ingen eller meget lidt liv.

Niveau
Betyder forureningsgrad 4 (1).

Forurenings dominater

Domimere når der er forurening. Disse livsformer skal have lidt ilt, kan ikke leve uden. Få forskellige arter, med mange individer af hver.

Tip
Disse dyr er godt til at optage ilt, og er ofte røde, og hedder også tit noget med røde.
Niveau
Betyder forureningsgrad 3-4 (2-3)

rentvands indikatorer

indikere at vandet er rent, kræver gode iltforhold, og ingen/svag forurening. Det kan findes meget små biller, som er godt tegn...