Vandmølle Kildekritiske Spørgsmål

Hvem er kildens ophavsmand

Kilden stammer fra et kloster i Clairvaux, dette er en førstehåndskilde

Hvornår er beretningen nedskrevet

Den er skrevet i 1200-tallet, klosteret blev opført i år 1115

Hvor er kilden blevet til

Den er blevet beskrevet i klosteret Clairvaux, personen der har skrevet det har været tilstedet og set tingene

Hvad er hensigten med beretningen

Blærerøvs individ som ønsker at fortælle hvor langt de er kommet indenfor energi og udnyttelse af en vandmølle.

Hvem, har oprindeligt været modtager?

Det fremgår ikke, men kunne tænkes det er andre klostre eller personer der har mulighed for at indhente information.

Hvad står der i kilden

Kilden beskriver den måde de udnytter vandmøller: til at male korn og andet hårdt arbejde. Og hvor fantastisk dette er for det lokale samfund.

Forfatterens synsvinkel

Han beskriver det som noget smukt og fantastisk så han er meget positiv.

Hvilke historiske begivenheder kan kilden belyse?

Hvor glad personer var for deres lokale område og hvordan en teknologi kan påvirke et lille samfund. Dette område var et af Frankrigs mest berømte områder for deres vindyrkning og mønsterlandbrug. Det belyser også hvordan en vandmølle virker og hvad man brugte den til.