Vektorer

Kort og enkel beskrivelse af de vigtigste typer af vektorer, se Mat 2A side 244 (ISBN 8777839358)

Billede:Icon_matematik.png
Matematik

Dette er en artikel der er relateret til faget matematik.

Længde
Længden af en vektor.
Enhedsvektor
En vektor af længden 1 kaldes en enhedsvektor: |e| = 1
Parallellitet
Vektorer som er parallelle.
Ensrettede vektorer
Vektorer som har samme retning.
Modsatrettede vektorer
Det omvendte af ensrettede vektorer.
Ortogonale vektorer
Vektorer der går vinkelret på hinanden.
Nul-vektorer
Vetorer som har længden 0 (nul), dvs. en prik.
Egentlige vektorer
Vektorer som ikke er nul-vektorer.
Uegentlige vektorer
Det samme som nul-vektorer.