Velfærdsamfundet konkurrancefordel artikel

Billede:Icon_samfundsfag.png
Samfundsfag

Dette er en artikel der er relateret til faget samfundsfag.

En artikel kaldet: "velfærdsamfundet vores største konkurrencefordel".

Hoved punkter

  • Man skal investere istedet for at spare.
  • Det er vigtigt at uddanne folk.
  • BNP på uddannelse, 1% i 2010,
  • Problem, vi får flere ældre og færre unge.
  • Vores gode iværksættere, kan vi takke velfærdsmfundet for,
  • bevar velfærdsamundet.