Velfærdsmodeller

Billede:Icon_samfundsfag.png
Samfundsfag

Dette er en artikel der er relateret til faget samfundsfag.

Den danske model

Denne model hedder den Danske eller den universelle velfærdsmodel (socialistisk).

 • Højt skatte tryk
 • Mange gratis ydelser
  • Sygesikring
  • Arbejdsløshedsforsikring
 • Stor social fordeling
 • Kommunerne har mange opgaver.
 • Ikke baseret på forsikringer.
  • Sygesikring
 • Velfærdsstaten er for alle, ikke begrænset til dem på arbejdsmarkedet.
  • Folkepensionen
  • SU
  • Børnepenge

Den central europæisk velfærdsmodel

Denne model svare lidt til at tvinge folk til at vælge en ydelse, forskellen på denne og den dansker er bare at der i denne model er fri konkurrance om de ydelser som ellers ville være gratis (Frankrig, Tyskland, Holland, Belgien).

 • Man bliver tvunget til noget f.eks.:
  • Ansvars forsikring
  • Brændforsikring
 • Lav skat.
 • Pensionen privat

Den liberale velfærdsmodel

Her vælger man selv hvilke ydelser man vil have, og finder dem privat.

 • Meget lav skat
 • Baseret på forsikringer
 • Kun de svageste der bliver hjulpet (Og meget lidt).

Denne model bruges mest i USA, Canada, Storbritaninen...