Vindmøller/Tidlig historie

Billede:Copy icon.png

Aflevering

Denne side er en aflevering og delene må

kun afleveres af deres respektive ejere.

Den første kendte udnyttelse af vind energien som vi er bekendt med er vindmøller fra højdedrag i Afghanistan og Iran, fra omkring 700 tallet. Omkring det 12. århundrede begynder vindmøller, med inspiration hentet i vandmøller, at dukke op i Europa. I starten benyttede man primært vindmøller male korn med. De første vindmøller var også primært placeret på by muren og virkede kun når vinden var i den rigtige retning. Senere begyndte man at lave vindmøller der kunne dreje alt efter vindretningen. Omkring det 16. århundrede blev det også mere almindeligt at benytte vindmøller til andet arbejde end blot at male korn. Man begyndte f.eks. også at udnytte vind energien i savværk og andre ting.

Vind energi i Holland

Da de første indbyggere kom til Holland i omkring år 500 fvt. byggede de små forhøjninger for at undgå tidevandet, senere byggede man rigtige diger og omkring det 16. århundrede begyndte man at udnytte vind energien til at pumpe vand med, ved hjælp af Archimedes (287–212 Fvt.) pumpe skrue. På denne måde lykkedes det Hollænderne at udnytte de land områder der lå under havets overflade. I 1607 lykkedes det Jan Adriaanszoon Leeghwater (1575-1650) at tømme den første sø, siden var der mange vandmøller der måtte lukke på grund af manglende højde forskel i vand.

600px-Polderdrains.PNG

Da det var meget begrænset hvor meget man kunne hæve vandstanden med Archimedes pumpe skrue, havde man flere møller der så løftede vandet til højre reservoir, hvor andre møller så igen kunne løfte det videre.