Bevægelses ligninger (opsummering)

Billede:Icon_fysik.png
Fysik

Dette er en artikel der er relateret til faget Fysik.

Variabler
  • V = fart (m/s).
  • A = acceleration (m/s²).
  • t = tid (s).

LaTex: v = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{S-S_0}{t}\\ a = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{V-V_0}{t}\\

Indholdsfortegnelse

Retlinet bevægelse

Det vil sige konstant hastighed, ingen acceleration (a=0).

LaTex: V = \frac{S-S_0}{t}\\ S = v\cdot t + S_0

Konstant acceleration

I disse formler har man en konstant acceleration (a=x).

LaTex: a = \frac{V-V_0}{t}\\ V=a\cdot t + V_0

Hjælpesætninger

LaTex: S = V_0\cdot t + \frac{1}{2}\cdot a\cdot t^2+S_0\\ \fbox{S-S_0=\frac{V^2-V_0^2}{2\cdot a}}

Skrå kast

LaTex: \vec{r}(t) = {X_0+V_0\cdot cos(\alpha) \cdot t \choose y_0+V_o\cdot sin(\alpha) \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g\cdot t^2}

Se evt.