Cosinus Relationer

Billede:Icon_matematik.png
Matematik

Dette er en artikel der er relateret til faget matematik.

Formler

Viser variabler for sider og vinkler på trekant.
Forstør
Viser variabler for sider og vinkler på trekant.
  • a² = c²+b²-2bc*cos(A)
  • b² = c²+a²-2ac*cos(B)
  • c² = a²+b²-2ab*cos(C)
  • LaTex: \cos(A)=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}
  • LaTex: \cos(B)=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}
  • LaTex: \cos(C)=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}

Hvis man ligger mærke til det ligner cosinusrelationerne Pythagoras.


Bevis

Viser hvordan man kan bevise cosinus relationer.
Viser hvordan man kan bevise cosinus relationer.

Hvis man kigger på billedet til højre viser det at h (højden i trekanten) er lig med a*Sin(C), og at afstanden fra højden til C er a*Cos(C), ud fra dette kan man bestemme at afstanden fra højden til A er b-a*Cos(C). Det kan man sætte ind i Pythagoras og få:

Billede:Cos_relationer_bevis_1.png

Som kan omskrives via. kvadartsætninger til:

Billede:Cos_relationer_bevis_2.png

Som kan blive til:

Billede:Cos_relationer_bevis_3.png

Og fordi Sin(C)²+Cos(C)²=1 kan det blive til:

Billede:Cos_relationer_bevis_4.png


Se evt.