Elektronegativitet

Billede:Kemiwiki.png
Kemi

Dette er en artikel der er relateret til faget kemi.

Elektronegativitet omhandler et grundstofs villighed til at afgive/optage elektroner. Mere skal skrives her senere...

  • Elektronegativitet er et udtryk for hvor stærkt atomet trækker i elektroner.
Metal atomer
  • Lav eletronegativitet.
  • Afgiver let elektroner.
Ikke Metaleatomer
  • Høj elektronegativitet.
  • Modtager gerne elektroner.
Binding
  • Hvis elektronegativitetsforskellen på to atomer er over 2 dannes der ion-bindinger.
  • Hvis elektronegativitetsforskellen på to atomer er mellem 0 og 2 dannes der kovalentebindinger (bliver til en polær binding).
  • Hvis elektronegativitetsforskellen på to atomer er 0 dannes der en ren kovalent binding (bliver til en ikke-polær binding).
  • To ikke metaller danner for det meste en kovalent-binding (hvis elektronegativitetsforskellen er over 2 har den kovalenteforbindelse nogle ionbindings træk).
  • Et metal og et ikke-metal danner for det meste en ionforbindelse (hvis elektronegativitetsforskellen er under 2 bliver har ionnforbindelsen for det meste nogle træk der minder om en kovalentbindings).

Se evt.