Kovalent binding

Billede:Kemiwiki.png
Kemi

Dette er en artikel der er relateret til faget kemi.

En kovalent binding skaber molekyler, og opstår når 2 atomer "deler" elektroner, Ikke metaller laver en kovalent binding indbyrdes, dvs. at når 2 ikke metaller går samme skaber de et molekyle. Skal forklares nærmere når hun siger mere...


Eks
H* + H* = H**H (*elektron i yderste skal)
Ædelgas reglen
Atomer med ædelgas struktur er særligt stabile, og atomer stræber efter at opnå denne struktur...


En kovalent betyder at atomerne i bindingen deler om elektronerne i yderste skal og dermed opnår de næsten ædelgas struktur.

Se evt.