Entalpi

Billede:Kemiwiki.png
Kemi

Dette er en artikel der er relateret til faget kemi.

Entalpi er mængden af energi i en stof binding, ved en given temperatur og tryk. Og benyttes bla. til at bestemme om en reaktion er Endo- Exoterm.


Entalpi
Entalpi skrives som H og måles i kJ/Mol, (H er symbolet for entalpi).
Standart betingelser
Man skriver entalpi som LaTex: H^\ominus ved standart betingelser, dvs:
  • P=1 atm = 1,013 bar
  • T=298 K
Nulpunkt for H°
Grundstofferne har entalpien 0 LaTex: H^\ominus=0, i deres mest stabile form.
Tommelfingerregle jo tætter på at være æddelgas et stof er jo tættere er LaTex: H^\ominus på 0.

Indholdsfortegnelse

Beregning af energiomsætning

Beregning af energiomsætning eller entalpi ændring eller energi frigivelse, alt efter hvad man nu har lyst til at kalde dette afsnit. Går ud på at beregne hvor meget energi der skal tilsættes eller frigives for at opnå en ønsket reaktion, hvilket bestemmer om en reaktion er Endo- Exoterm.

LaTex: \Delta H^{\circ} = \sum_{\text{produkter}} H^{\circ} -\sum_{\text{reaktanter}} H^{\circ}

Sum produkter
Summen af produkternes entalpi, husk at gange dem med deres respektive koefficenter.
Sum reaktanter
Summen af reaktanternes entalpi, husk at gange dem med deres respektive koefficenter.
Endoterm/Exoterm
Hvis LaTex: \Delta H^{\circ} er negativ er der tale om en exoterm reaktion, dvs. at reaktionen frigiver energi. Hvis LaTex: \Delta H^{\circ} er positiv er der tale om en endoterm, dvs. at reaktionen optager energi.

Eksempel

I dette eksempel arbejder vi med forbrænding af heptan.

LaTex: C_7H_{16(l)}+11O_{2(g)}\rightarrow 7CO_{2(g)} + 8H_2O_{(g)}


LaTex: \sum_{\text{produkter}} H^{\circ} = 7\cdot H^{\circ}(CO_{2(g)})+8\cdot H^{\circ}(H_2O_{(g)}) \\ \sum_{\text{reaktanter}} H^{\circ}  = H^{\circ}(C_7H_{16(l)})+11\cdot H^{\circ}(O_{2(g)}) \\ \fbox{\Delta H^{\circ} = \sum_{\text{produkter}} H^{\circ} -\sum_{\text{reaktanter}} H^{\circ}= -4465 \frac{kJ}{mol}}

Konklusion
Denne reaktion er exoterm, dvs. at der frigives energi under forbrænding af heptan. Helt præcist frigives der 4465 kJ energi pr. mol.

Entalpi tabel

Navn Formel LaTex: H^\ominus (kJ/mol)
Oxygen LaTex: O_{2(g)}0
Oxygen LaTex: O_{(g)}249,17
HydrogenLaTex: H_{(g)}217,97
HydrogenLaTex: H_{2(g)}0
HydrogenLaTex: H^-_{(g)}139
GrafitLaTex: C_{(s)}0
vand LaTex: H_2O_{(l)}-285,8
vanddampLaTex: H_2O_{(g)}-241,8
MethanLaTex: CH_{4(g)}-74,9

Se evt.