Kemi opgave 9.1-9.3 entalpi

Se evt: Entalpi.

Indholdsfortegnelse

Opgave 9.1

Beregning på forbrænding af methan.

Reaktion

LaTex: CH_4+2O_{2(g)}\rightarrow CO_{2(g)}+2H_2O_{(g)}

Entalpi

Reaktanter:

CH4(g)
-74,9
02(g)
0

Produkter:

CO2(g)
-393,5
H2O(g)
-241,8

Resultater

 • LaTex: \sum H^{\circ} \text{produkter} = -393,5\cdot 1 + -241,8\cdot 2 = -877,1
 • LaTex: \sum H^{\circ} \text{reaktanter} = -74,9
LaTex: \Delta H^{\circ} = \sum H^{\circ} \text{produkter}-\sum H^{\circ} \text{reaktanter} = -802,2 \frac{kJ}{mol}

Derved kan vi konkludere at reaktionen er exoterm.

Omregning til kg

CH4 Vægt
16,04 U = 16,04 g/mol.

LaTex: \frac{1000\frac{g}{kg}}{16,0425\frac{g}{mol}}\cdot -802,2\frac{kJ}{mol} =-50004,66 \frac{kJ}{kg}

Opgave 9.2

Delopgave 1
LaTex: C_6 H_{12} O_6 \left( s \right) + 6O_2 \to 6CO_2 \left( g \right) + 6H_2 O\left( l \right) \\ \Delta H^{\circ} = 6 \cdot H^\ominus \left( {CO_2 \left( g \right)} \right) + 6 \cdot H^\ominus \left( {H_2 O\left( l \right)} \right) - H^\ominus \left( {C_6 H_{12} O_6 \left( s \right)} \right) + 6 \cdot H\left( {O_2 } \right) \\  6 \cdot - 393.5 + 6 \cdot - 285.8 - \left( { - 1275 + 6 \cdot 0} \right) = - 2800.8\frac{{kJ}}{{mol}} \\  \frac{{1g}}{{180.156\frac{g}{{mol}}}} = 0.006mol \\  - 2800.8\frac{{kJ}}{{mol}} \cdot 0.006mol = - 16.805kJ \\
Delopgave 2
Det stemmer meget godt.
Delopgave 3
LaTex: 4,2\cdot 3 \cdot 75 = 945 kJ\\\frac{945}{16,8} = 56,25 g

Opgave 9.3