Idealgasloven

Billede:Kemiwiki.png
Kemi

Dette er en artikel der er relateret til faget kemi.

artikel om idealgasloven, UPS denne artikel bruges både i Fysik og Kemi.

Indholdsfortegnelse

Idealgasloven

 • N = newton.
 • F = kraft i N
 • a = areal i m².
 • Pa = Pascal (tryk) = F/a = N/m².
 • Bar = 10⁵ Pa
 • L = Liter
 • K = Kelvin (temp)
 • Atm = atmosfære ca. 1,013 bar
 • R = gas konstanten = 0,0831 (L*bar)/(Mol*K) eller 0.082 (L*Atm)/(Mol*K)
 • T = temperatur i kelvin
 • n = stof mængde i Mol
 • V = volume i Liter (ved 1 Atm og 293 Kelvin, er V for en Mol gas = 24 Liter).
 • p = Tryk i bar


 • p*V = n*R*T

Versioner

Der findes flere forskellige versioner af idealgasloven, med forskellige enheder.

L*Atm

LaTex: p\ Atm\ \times\ V\ L=n\ mol\ \times R=0,082\ \frac{L\ \times\ Atm}{mol\ \times\ K} \times\ T\ K

J

LaTex: p\ Pa\ \times\ V\ m^3=n\ mol\ \times R=8,31\ \frac{J}{mol\ \times\ K} \times\ T\ K

Fordi LaTex: J=-P*\times \Delta V (P i Pa og V i m³; dette kan bruges i andre sammenhæng)

P,T og V

De røde viser p*V=konst, og blå viser p/T=konst.(Hældning afhæniger af enten af V eller T i de to forskellige grafer, samt n og R i idealgasloven.)
De røde viser p*V=konst,
og blå viser p/T=konst.
(Hældning afhæniger af enten af V eller T i de to forskellige grafer, samt n og R i idealgasloven.)

Følgende kan udtrækkes fra idealgasloven.

LaTex: p \times V = konstant v\ae rdi
LaTex: p \propto \Delta T
LaTex: \frac{p}{T}= konstant v\ae rdi

Tilstandsligningen

LaTex: \frac{p\times V}{T}=\frac{p_1 \times V_1}{T_1} = Konstant v\ae di

Se evt.