Opg 4.10 4.11 4.12 Kemi

Løsning af nogle simple opgaver om idealgasser i kemi.

Indholdsfortegnelse

Opg 4.10

 1. Afstemning af reaktion:
  • CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O
 2. Udregning af reaktion:
  • CH4mol = 2000g/16g/mol = 125 mol.
  • H2Omol = 2*125 mol = 250 mol.
  • CO2mol = 125 mol = 125 mol.
  • H2Om = 250 mol * 18,02 g/mol = 4505 g
  • CO2v = 125mol*273,15K*0,0831bar*L*mol^-1*K^-1*1,0113^-1bar = 2791,96 L

Opg 4.11

 1. Afstemning af reaktion:
  • C6H12O6(aq) + 6O2(g) -> 6CO2 + 6H2O(l)
 2. Udregning af reaktion:
  • CO2v = (1g*180,16g*mol^-1)*0,0831bar*L*mol^-1*K^-1*(37+273,3)*1,0113^-1bar = 4591,5 L

Opg 4.12

 1. Volume ud fra 100g nitroglycerol:
  • Nmol = 100 g/227,0872 g/mol = 0,44 mol.
  • CO2v = 0,44mol/4*12*0,0831bar*L*mol^-1*K^-1*(20+273,3)*1,0113^-1bar = 31,81 L
  • H2Ov = 0,44mol/4*10*0,0831bar*L*mol^-1*K^-1*(20+273,3)*1,0113^-1bar = 26,51 L
  • Nv = 0,44mol/4*6*0,0831bar*L*mol^-1*K^-1*(20+273,3)*1,0113^-1bar = 15,9 L
  • O2v = 0,44mol/4*1*0,0831bar*L*mol^-1*K^-1*(20+273,3)*1,0113^-1bar = 2,65 L
  • V = 31,81+26,51+15,9+2,65 = 76,87 L
 2. Tryk ved 0,5 L og 1500 C
  • P = 0,0831bar*L*mol^-1*K^-1*1773K*0,44/4*(12+10+6+1)*0,5^-1 = 940 bar.

Se evt.