Logaritme

Billede:Icon_matematik.png
Matematik

Dette er en artikel der er relateret til faget matematik.

Log(x) er lig med den potens som 10 skal opløftes til for at få x, når vi taler om log() er der tale om logaritmen med grundtallet 10 (ln() er den naturlige logaritme med grundtallet tallet e).


Indholdsfortegnelse

Defination

Grundformel
LaTex: x=10^{\log(x)}
Eksempler
 • log(10) = log(10¹) = 1
 • log(100) = log(10²) = 2
 • log(1000) = log(10³) = 3


Graf

Viser grafen for y=log(x)
Viser grafen for y=log(x)

Læg mærke til at funktionen er indijektiv, og man kan omtale den som værende det modsatte (f()^-1) af Vækst og Eksponentielle Funktioner


Bruges til

Man kan bruge log() til at finde potenser i en ligning.

Relationer
LaTex: \log(x^y)=log(x)\times y
LaTex: \log(x \times y)=\log(x)+\log(y)
LaTex: \log \left( \frac{x}{y} \right) =\log(x)-\log(y)
LaTex: \log(\sqrt[y]{x})=\frac{\log(x)}{y}
Eks
LaTex: 45=2^x
LaTex: \log(45)=log(2^x)=\log(2)\times x
LaTex: x=\frac{\log(45)}{\log(2)} \approx 5,49

(Bruges bla. i omskrivningen af Vækst formlerne).


Bevis for relationer

Bevis for de relationer der findes til logaritme.

A opløftet X

 • LaTex: a^x=a^x
 • LaTex: 10^{\log(a^x)}=\left(10^{\log(a)}\right)^x
 • LaTex: 10^{\log(a^x)}=10^{\log(a)\times x} fordi (x^y)^z = x^(y*z) (Se: Rødder)
 • LaTex: \log(a^x)=\log(a)\times x

A gange B

 • LaTex: a\times b = a\times b
 • LaTex: 10^{\log(a\times b)}=10^{\log(a)}\times 10^{\log(b)}
 • LaTex: 10^{\log(a\times b)}=10^{(\log(a)+\log(b))}
 • LaTex: \log(a\times b)=\log(a)+\log(b)

A divider B

 • LaTex: \frac{a}{b}=\frac{a}{b}
 • LaTex: 10^{\log\left(\frac{a}{b}\right)}=\frac{10^{\log(a)}}{10^{\log(b)}}
 • LaTex: 10^{\log\left(\frac{a}{b}\right)}=10^{(\log(a)-\log(b))}
 • LaTex: \log\left(\frac{a}{b} \right)=\log(a)-\log(b)

b rod af a

 • LaTex: \sqrt[b]{a}=\sqrt[b]{a}
 • LaTex: \log(\sqrt[b]{a})=\log\left(a^{\frac{1}{b}}\right)
 • LaTex: \log(\sqrt[b]{a})=\log(a)\times\frac{1}{b}
 • LaTex: \log(\sqrt[b]{a})=\frac{\log(a)}{b}

Log() med andre tal end 10

Som standart bruger man ofte log10(), når man taler om log(), hvilket betyder at x=10^log10(x). Men der kunne også stå e istedet for 10, hvis der var tale om den naturlige logaritme.

 • x = tallet man vil finde logaritmen af.
 • b = den base altså 10, e eller et helt andet tal.
 • k = hvilken som helt konstant/base for logaritme.

LaTex: \log_b(x) = \frac{\log_k(x)}{\log_k(b)}

Se evt.