Spørgsmål til 87 98 organisk kemi


Indholdsfortegnelse

Opg 1 alkener

Hvad kendetegner alkener
Alkener har 2 H atomer mindre end alkaner, tilgængæld har de en dobblet binding mellem 2 C atomer.

Opg 2 - navngivning

Uforgrenede
Man navgiver uforgrende alkener ved at tælle antal C atomer og give dem f.eks. Meth-en for en osv.
Forgrenede
Se: Navngivning organisk, C-atomer numre, give grene numre og skrive det op som 1,2 dimethyl buthen.

Opg 3 ethen

Fremstilling af ethen
Spaltning af sprilt/ethanol med sand og svovlsyre.

Opg 4 alkener egenskaber

Addition
Man tilsætter et stof som så går ind og opløser dobbelt bindingen og sætter sig sammen med alkenen.
Polymerisation
Man opløser dobbelt bindingerne i alkenerne og sætter dem sammen i en kæde (giver plastic).

Opg 5 Reaktions villighed

Alkener er mere reaktions villige fordi de indeholder en dobbelt binding der helt kan brydes.

Opg 6 alkyner

Hvad kendetegner alkyner
Alkyner indeholder en trippelbinding.

Opg 7 Anvendelse af alkyner

Hvor anvendes alkyner
Alkyner anvendes til at svejse med sammen med oxygen.

Opg 8 Cycloalkaner

Hvad er cycloalkaner
Det er alkaner bundet sammen i en ring. De er også isomere til alkener. Den overordnede molekyleformel er CnH2n hvor n>2.

Opg 9 Cyclopropan

2D model af Cyclopropan
2D model af Cyclopropan
Hvorfor er cyclopropan en undtagelse
Dens vinkler i mellem atomerne er meget mindre (omkring 60 grader) end normalt, derfor kan den nemmere blive brudt op og reagere.

Opg 10 Benzen

3D model af Benzen
3D model af Benzen
Hvad er specielt ved benzens bindinger
Alle C-atomerne mangler en binding og har derfor en elektron i overskud. De 6 elektroner er delokaliserede og kan derfor bevæge sig ovenfor og under alle C-atomer.