Syrer-baser

Billede:Kemiwiki.png
Kemi

Dette er en artikel der er relateret til faget kemi.

Definition og forklaring af grundlæggende ting om syrer og baser.

Syrer
Ion eler molekyle som kan afgive en proton H+
Base
Ion eler molekyle som kan modtage en proton H+, (Stoffer der optræder som base har et ledigt elektron par).
Eks

LaTex: HCL_{(g)} + H_2O_{(l)} \rightarrow CL^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}

Ved en syrer base reaktion er det protoner der overføres.

Indholdsfortegnelse

Almindelige syrer

Navn		Formel		Styrke	Bemærkning
Saltsyrer	HCL		Stærk	Findes i mavesækken
svovlsyrer	H2SO4		Stærk	Findes i bilbatterier (diprotsyrer)
Salpetersyrer	HNO3		Stærk
Citronsyrer	H3C6O7H5	Svag	Finde i citroner og brus tabletter (triprotsyrer)
Eddikesyrer	CH3COOH		Svag	Afkalkningsmiddel, konservering
Smørsyrer	CH3CH2CH2COOH	Svag	Sure sokker og harsk smør
Mælkesyrer	HC3O3H5		Svag	Dannes i muskler under arbejde, kan også finde i sur mælk.
Fosforsyrer	H3PO4		Svag	Rust og cola
Kulsyrer	H2CO3		Svag	Sodavand, tryk flasker (Ustabil syrer, fordi den bliver til ligevægt med H20 og CO2)

Navne/Omtale

Man kan omtale citronsyrer som triprotsyrer fordi den kan afgive 3 protonerm, og svovlsyrer som diprotsyrer fordi den kan afgive 2. Se evt. Navngivning_Kovalent for mere information om latinske tal.

Styrke

Syrens styrke er syrens evne til at afgive en proton.

Sikkerhed

Hæld aldrig vand i syrer, men du må gerne hælde syrer i vand! Fordi syrer er tungest og derfor ligger det sig i 2 lag hvilket resultere i en exoterm process der sprøjter ud over det hele.