Trigonometriske funktioner

Billede:Icon_matematik.png
Matematik

Dette er en artikel der er relateret til faget matematik.

Artikel om sinusgrafer.

cos/sin graf

Blå: cos(x)Rød: sin(x)
Blå: cos(x)
Rød: sin(x)

Hvis man lægger mærke til det, så har sin(x) toppunkt for hver LaTex: \frac{\pi}{2}, dette kan relateres til Radianer; sin(x) er en ulige funktion.

cos(x) har toppunkt for hver hele LaTex: \pi, cos(x) er en lige funktion.

tan graf

Viser Tan(x)
Viser Tan(x)

Tan(x) er ikke en lige funktion, og den "starter forfra" for hver LaTex: \frac{\pi}{2}.


Se evt.