Vand damp

Artikel der handler om hvor meget vand luft kan indeholde.

Find mængden af vand i luft

Find trykket for en mættede vanddamp ved T temperatur, gøres ved tabel opslag. Så vil man kunne regne ud hvor mange mol vand der maks kan være i luften med:

  • n = antal mol pr. m³.
  • LaTex: P_T tryk for mættede vanddamp ved temperaturen T, angivet i Pa.
  • LaTex: 8,31 \frac{J}{mol\times K} = R = gaskonstanten
  • T = temperatur i Kelvin.


LaTex: n = \frac{P_T\ Pa \times 1\ m^3}{8,31\ \frac{J}{mol\times K}\times T\ K}

(Se evt: Idealgasloven)


Bevis
  • F = relativ fugtighed i %
  • Pu = Trykket i den aktuelle luft, angivet i Pa.
  • Pm = Trykket i en mætted vanddamp ved sammen temperatur som Pu, Angivet i Pa (findes ved tabel opslag).
LaTex: F=\frac{P_u}{P_m}