Brug af sinusgraf

(Omdirigeret fra Brug af Sinus graf)
Billede:Icon_matematik.png
Matematik

Dette er en artikel der er relateret til faget matematik.

Hvis man vil lave en funktion der skal resultere i nogle harmoniske svingninger f.eks. tidevandet, kan man f.eks. bygge den op omkring sinus, forklares her...

Formel

Billede af de forskellige ting, A og T på en sinus graf.
Forstør
Billede af de forskellige ting, A og T på en sinus graf.

LaTex: \fbox{f(t)=A \times \sin(\omega \times t + \Phi) + k}

  • A = Amplituden
  • t = tiden, eller hvad der nu er på x-aksen.
  • K = Forskydning på y aksen
  • LaTex: \Phi = har noget med fasseforskydningen af gøre.
  • LaTex: \omega = \frac{2\times\pi}{T} har noget af gøre med svigningstiden.
  • LaTex: T = \frac{2\times\pi}{\omega} = svigningstiden (afstanden mellem 2 toppunkter)
  • LaTex: -\frac{\Phi}{\omega} = angiver et skæringspunkt for x-aksen (faseforskydning).

Se evt.