Harmoniske svingninger

Billede:Icon_fysik.png
Fysik

Dette er en artikel der er relateret til faget Fysik.

Husk at se på Brug af Sinus graf fra matematik.

Formel

LaTex: \fbox{f(t)=A \times \sin(\omega \times t + \Phi) + k}

 • A = Amplituden
 • t = x-aksen.
 • K = Forskydning på y aksen
 • LaTex: \Phi = forskydning på x aksen.
 • LaTex: \omega = \frac{2\times\pi}{T} har noget af gøre med svigningstiden, hvor tit gentager bølgen sig.
 • LaTex: T = \frac{2\times\pi}{\omega} = svigningstiden (afstanden mellem 2 toppunkter)
 • LaTex: -\frac{\Phi}{\omega} = angiver et skæringspunkt for x-aksen (faseforskydning).

Beregninger

 • V = hastigheden.
 • LaTex: \lambda = v \times T
 • LaTex: v = \frac{\lambda}{T}
 • x,y = koordinat på svingningen
 • LaTex: \Phi = 2\times \pi \times \left( \frac{x}{y}-\frac{t}{T} \right) = fasen
 • LaTex: x = \frac{\lambda}{T}\times t
 • LaTex: y = A \times sin(\omega \times t)
 • LaTex: L=\frac{\lambda}{2} bruges i formel neden under.
 • LaTex: \omega = \frac{\pi \times v}{L} psyklisk frekvens

Se evt.